Fujara a píšťaľka

Fujara a píšťaľka k ich výrobe pomohol p. Cerovskému Imrich Vajs, ktorý bol známy výrobca fujár. Túžba naučiť sa hrať na týchto nástrojoch ho priviedla k samotnej výrobe. Výrobe ako aj hre sa venuje dlhé roky a dodnes môžete prehliadku jeho výrobkov zažiť na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou.

Predaj výrobkov: Regionálne folklórne festivaly a jarmoky, osobný dohovor, telefonické objednávky
Telefón / mobil: 0948 093 023