Fujara a píšťaľka

Výrobe fujár a píšťaliek sa p. Svoreň venuje viac ako 40 rokov. Svoju činnosť nadobudol pri vlastnom ujovi, ktorý sa tiež venoval výrobe týchto nástrojov. Vyskúšal prvú a odvtedy sa stal z neho ľudovo-umelecký výrobca. Fujara má svoje korene v Podpoľaní a jej tóny môžete započuť aj v známych ľudových piesňach.

Predaj výrobkov: Regionálne folklórne festivaly a jarmoky, osobný dohovor, telefonické objednávky
Telefón / mobil: 0911 263 745