Detviansky drevený črpák, Vtáčie búdky a kŕmidlá s detvianskym vyrezávaným motívom

Črpák je tradičná slovenská nádoba, z ktorej sa píjavala žinčica. Črpák sa vyrábal z dreva, ucho sa ozdobne vyrezávalo. Používali sa predovšetkým na salašoch. Črpáky, ktoré sa vyrábajú dnes, sú prevažne dekoratívneho charakteru a ich praktické využite zmizlo súčasne s tradíciou pastierstva. Dodnes si však zachovali svoj význam a ich výrobe sa venuje aj p. Slávik, ktorý výrobu považuje za svoju vlastnú terapiu. Črpáky zdobí ľudovými vzormi, ktoré čerpá z podpolianskych motívov.

Predaj výrobkov: Regionálne folklórne festivaly a jarmoky, osobný dohovor, telefonické objednávky
Telefón / mobil: 0905 431 489
Web: www.detvianskycrpak.webnode.sk