Valašky, topory, vybíjané podnosy

P. Fekiač sa pred viac ako 38 rokmi rozhodol zhotoviť prvú valašku. Vtedajší šikovní ľudoví umelci mu pomohli a možno vtedy ešte nevediac, že pomohli na svet ďalšiemu umelcovi, ktorý dnes z generácie na generáciu odovzdáva svoje remeslo. Svoju prácu vykonáva výlučne ručne. Keď je nástroj hotový, vyzdobí ho podľa tradičných podpolianskych vzorov. Vzory, ktoré vykresľuje na svojich výrobkoch, zdokonaľoval 5 rokov. Inšpirácie čerpal z detvianskych výšiviek, salašníctva i pastierstva. Svoju výrobu postupne rozšíril aj o drevené podnosy, bohato zdobené mosadzným plechom.

Predaj výrobkov: Regionálne folklórne festivaly a jarmoky, osobný dohovor, telefonické objednávky
Telefón / mobil: 0904 983 708