Ľudové opasky, kapsy a krpce

S výrobou ľudových opaskov, káps a krpcov začal po tom, ako ho na folklórnych slávnostiach zaujali výrobcovia, ktorí sa tejto činnosti v tom čase venovali. Sledoval ich ako vyrábajú takéto produkty, aké ornamenty používajú, ako postupujú. V tom čase, ako spomína p. Krnáč, nebolo možností, kde by si mohli návštevníci takéto produkty zakúpiť a neprikladali im možno ani taký význam, aký majú ľudové súčasti dnes. Bral to ako výzvu a stal sa z neho šikovný ľudovo-umelecký výrobca známy široko-ďaleko. V minulosti tvorili ľudové opasky, kapsy aj krpce súčasť odevu valachov či furmanov. Dnes tvoria základ jeho odberateľov nadšenci folklóru, členovia folklórnych súborov i jednotlivci, ktorí uprednostňujú tradičnú ľudovú kultúru.

Predaj výrobkov: Regionálne folklórne festivaly a jarmoky, osobný dohovor, telefonické objednávky
Telefón / mobil: 0918 324 229