Detvianske výšivky krivou ihlou

Iveta Smileková je držiteľkou certifikátu ,,Regionálny produkt Podpoľanie®“ na detvianske výšivky krivou ihlou od roku 2013. Jej tvorbu môžeme vidieť v jej vlastnej predajni a každoročne aj na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Vyšívanie krivou ihlou patrí medzi tradičnú techniku využívanú v Podpoľaní, ktorá sa odlišuje od ostatných regiónov Slovenska a tvorí významnú časť detvianskej ľudovej kultúry. Svojimi výšivkami si detvianske ženičky krášlili nielen vlastný odev a odev detí a mužov, ale i bytové doplnky, akým sú prestierania na stoly či vankúše. Dodnes sú výšivky na plátno a zamat vyšívané ručne pôvodnou technikou so zachovaním tradičných vzorov.

Predajňa Detvianske ľudové umenie bola založená v roku 1968 na podnet Veroniky Golianovej, známej vyšívačky a zberateľky. Predajňu viedla 20 rokov, po odchode do dôchodku prevzala žezlo jej dcéra Vilma Hojčová a od roku 1995 je majiteľkou obchodu Iveta Smileková, ktorá je vnučkou Veroniky Golianovej a dcérou Vilmy Hojčovej. V priestoroch predajne sa nachádza aj pamätná izba Veroniky Golianovej.

Predaj výrobkov: Detvianske ľudové umenie, Partizánska 75, Detva Regionálne folklórne festivaly a jarmoky, osobný dohovor, telefonické objednávky
Telefón / mobil: 045/54 56 755, 0903 969 967
E-mail: smilekova@dlu.sk
Web: www.dlu.sk