Výšivky krivou ihlou, krojové súčasti z Podpoľania, krojované bábiky, ornáty vyšívané krivou ihlou

Jana Kucbeľová je držiteľkou certifikátu ,,Regionálny produkt Podpoľanie®“ na výšivky krivou ihlou, krojové súčasti z Podpoľania, krojované bábiky a ornáty vyšívané krivou ihlou od roku 2013. Svoju činnosti vyvíja už dlhé roky a od roku 1991 je majiteľkou vlastnej predajne s výšivkami krivou ihlou. V roku 2000 rozšírila zdobenie krivou ihlou aj na liturgické odevy – aplikáciou tradičných podpolianskych vzorov.

Predajňa Detvianske ľudové umenie bola založená v roku 1968 na podnet Veroniky Golianovej, známej vyšívačky a zberateľky. Predajňu viedla 20 rokov, po odchode do dôchodku prevzala žezlo jej dcéra Vilma Hojčová a od roku 1995 je majiteľkou obchodu Iveta Smileková, ktorá je vnučkou Veroniky Golianovej a dcérou Vilmy Hojčovej. V priestoroch predajne sa nachádza aj pamätná izba Veroniky Golianovej.

Predaj výrobkov: PARTA – Slovenské ľudové umenie, Záhradná 3, Detva Regionálne folklórne festivaly a jarmoky, osobný dohovor, telefonické objednávky
Telefón / mobil: 045/54 56 155, 0915 821 874
E-mail: kucbelova@parta.sk
Web: www.parta.sk