V dňoch 8.6. – 9.6.2018 sa uskutoční II. ročník Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana, na ktorom sa predstavia aj držitelia značky Regionálny produkt Podpoľanie® so svojimi výrobkami.

Pre návštevníkov je pripravený bohatý kultúrny program folklórnych súborov z Podpoľania, súťaž o Kráľovnú Poľany, škola tanca pre deti aj dospelých. Sprievodné aktivity podujatia poskytnú návštevníkom úkážku tradičných činností. Súčasťou sprievodných aktivít budú aj držitelia značky Regionálny produkt Podpoľanie so svojimi výrobkami. Pre deti je pripravený zaujímavý program v prírode.