Dňa 7.6.2018 a 21.6.2018 prebehlo zasadnutie Certifikačnej komisie (ďalej CK), ktorá hodnotila nové žiadosti prijaté k 8. výzve na získanie certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie a k 5. výzve na predĺženie platnosti certifikátu.

Spolu bolo prijatých 12 žiadostí, z toho CK schválila 7 nových žiadostí a 5 žiadostí na predĺženie platnosti certifikátu.

Tešíme sa, že každoročne sa nám prihlási do výzvy na získanie značky Regionálny produkt Podpoľanie množstvo nových záujemcov. Veríme, že myšlienka zachovávať si kultúrne dedičstvo, zvyky a tradície sa bude naďalej šíriť a budeme mať tak možnosť každoročne udeliť nové certifikáty.