uradne oznacenie bbsk s napisom financna podpora

MAS Podpoľanie ako koordinátor značky Regionálny produkt Podpoľanie@ sa aj v roku 2020 uchádzala o získanie finančných prostriedkov prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia č. 38/2019 účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji Schválená dotácia bola vo výške 5 000,00 EUR a 1 250,00 EUR spolufinancovanie. Celková suma dotácie 6 250,00 EUR.

Predmetom projektu s názvom ,,Podporujeme Regionálny produkt Podpoľanie® boli 3 aktivity:

1.) 9 ks predajných drevených stánkov

  • cieľom je možnosť účasti väčšieho počtu certifikovaných výrobcov a poskytovateľov služieb na regionálnych podujatiach

2.) Katalóg výrobkov a služieb značky Regionálny produkt Podpoľania®

  • dotlač propagačných materiálov

3.) Visačky a nálepky na označovanie výrobkov

Cieľom projektu je priblížiť regionálne produkty verejnosti a napomôcť k zvýšeniu ich predaja. Nákupom drevených predajných stánkov sa zabezpečí možnosť účasti väčšieho počtu výrobcov a poskytovateľov služieb na regionálnych podujatiach, či už sú to remeselné trhy, vianočné trhy, podujatia organizované v obciach regiónu Podpoľanie, kultúrnych podujatiach spojených s jarmokom remesiel a pod. Všetky tieto podujatia sú každoročne obsadzované práve tradičnými remeselnými výrobkami. Výrobcovia nemajú vždy možnosť zaobstarať si vlastný predajný stánok a občianske združenie Podpoľanie je pri podujatiach ako Folklórne slávnosti pod Poľanou odkázané na zapožičanie si takýchto stánkov, ktoré sú zväčša už plne obsadené. Propagačné materiály sú neodmysliteľnou súčasťou podpory výrobcov a producenti ich sami považujú za výborný nástroj šírenia informácií o certifikovaných výrobkoch a službách. Treťou aktivitou projektu bola tlač visačiek a nálepiek, ktoré slúžia výrobcom a poskytovateľom služieb na označovanie svojich výrobkov. Zo strany výrobcov a poskytovateľov služieb je to ich povinnosť označovať svoje výrobky a služby v zmysle Manuál dizajnu, ktorý každý nový certifikovaný výrobca a poskytovateľ služby obdržal a bol s ním oboznámený pri odovzdaní certifikátu. Avšak ako koordinátor regionálneho značenia sme im aj v tejto oblasti nápomocní.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Odoslať