Vyhlásenie výzvy pre záujemcov o značku Regionálny produkt Podpoľanie®

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 10. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie® a 7. výzvu na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky.

Obdobie vyhlásenia výziev: 01.05.2019 – 31.05.2019

Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie počas pracovných dní v termíne od 01. 05. 2019 do 31.05.2019