Med kvetový, agátový, lipový, medovicový, peľ

P. Melich sa včelárstvu venuje už niekoľko rokov. Získanie certifikátu je dôkazom, že jeho medy sú zárukou kvality a sú skutočne miestnym produktom.

Predaj výrobkov: Telefonické objednávky, osobný dohovor
Telefón / mobil: 0905 576 280
E-mail: imrich.melich@gmail.com