Ľudové hudobné nástroje

Alexander Králik sa tvorbe ľudových hudobných nástrojov venuje od roku 1985, kedy si začal pripravovať prvý materiál a prvé nástroje vyrobil v roku 1997. Výrobe ľudových hudobných nástrojov sa priučil hlavne sám. Ďalšie skúsenosti postupne nadobúdal rokmi žitia v ,,hudobnom“ svete. Martin Gábor, jeho mladší kamarát a kolega vo folklórnom súbore Poľana, bol a doteraz je ako dobrý poradsa a spoločne si vymieňajú skúsenosti ohľadom výrobných postupov.

Výrobca mal svoju prvú fujaru od Milana Križa z Hrochote, ktorý bol zároveň jeho učiteľom na hre na fujare. Na otázku, koľko nástrojov sa mu podarilo doteraz vyrobiť odpovedal ,,fujár veľkých cez 220, malých asi 400, píšťaliek okolo 700, koncoviek asi 50, dvojačiek 3 a iných kostených handrárskych 1. Pri svojej tvorbe uprednostňuje tradičné technológie a tradičné postupy. Naopak neprijíma inovatívnosť a zavádzanie inovatívnych postupov do výroby tradičných ľudových hudobných nástrojov. Na výrobu používa rôzne druhy dreva, predovšetkým bazu, potom je to jaseň, javor a na píšťaly aj šíp. Svoje nástroje si výrobca označuje vlastnými iniciálmi na dolnom konci každého nástroja.

Predaj výrobkov: Strážska cesta 49, 960 01 Zvolen, regionálne folklórne festivaly a jarmoky, telefonické objednávky
Telefón / mobil: 0908 602 639
E-mail: fujara.ak@gmail.com

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Odoslať