s financnou podporou BBSK

MAS Podpoľanie ako koordinátor značky Regionálny produkt Podpoľanie sa každoročne uchádza o získanie finančnej dotácie prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č.38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj BBSK.

V roku 2021 sa tak podarilo uskutočniť opäť jeden zo zaujímavých projektov s názvom ,,Informačno – prezentačné miesta Regionálny produkt Podpoľanie“.

Projekt je zameraný na zriadenie informačno – prezentačných miest s možnosťou predaja certifikovaných výrobkov Regionálny produkt Podpoľanie®. Hlavnou aktivitou bolo obstaranie 5 kusov sklenených uzamykateľných vitrín s logom Regionálny produkt Podpoľanie®, ktoré sú umiestnené v piatich zariadeniach cestovného ruchu, z toho 2 zariadenia sú zároveň aj držiteľmi certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie®. Všetky zariadenia poskytujú ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby priamo v mikroregióne Podpoľanie a majú celoročnú návštevnosť  domácich i zahraničných turistov s dopytom po regionálnych produktoch. Zoznam zariadení cestovného ruchu, v ktorých budú vytvorené informačno – prezentačné miesta certifikovaných výrobkov: Penzión a pivnica pri studni, Detva, Chata Tri Lipy, Bratkovica, Farma pod Melichovou skalou, Detva, Turisticko – informačné centrum v meste Hriňová a Turisticko – informačné centrum v meste Sliač.

Sklenené uzamykateľné vitríny s logom Regionálny produkt Podpoľanie budú slúžiť ako stále odbytové miesta regionálnych produktov. Predovšetkým v roku 2020, kedy nemali výrobcovia možnosť zúčastňovať sa regionálnych jarmokov a predajných výstav sa ich dopyt a celkový záujem o regionálne produkty znížil. Zriadením stálych odbytových miest máme za cieľ podporiť ďalej odbyt produktov a zvýšiť tak nie len predaj, ale samotné povedomie o regionálnych produktoch.

Chata Tri Lipy fotka
Chata Tri Lipy fotka

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Odoslať