Med kvetový, agátový, lipový, lesný,pastovaný, peľ

P. Bartko získal certifikát v roku 2019 za skupinu výrobkov .med agátový, pastovaný, kvetový, lesný,malinový, lipový a taktiež medovinu a medovicu.Vlastní 120 včelích rodín .

Predaj výrobkov: Telefonické objednávky, osobný dohovor,jarmoky a predajné akcie
Telefón / mobil: 0904 552 073
E-mail: jozefbartko12@gmail.com