Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o predĺženie platnosti certifikátov značky Regionálny produkt Podpoľanie®.

Obdobie vyhlásenie výzvy: 01. 05. 2018 – 20. 05. 2018

Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 01. 05. 2018 do 20. 05. 2018.

 

Výzva

Formulár žiadosti o predĺženie certifikátu

Kritériá pre udelenie značky – výrobky

Kritériá pre udelenie značky – služby